OM OSS

Tone Ellefsrud (født 1958)
er offentlig godkjent hjelpepleier og har tilleggsutdannelse i administrasjon og ledelse fra BI og har også gjennomført studium i "Internasjonale Menneskerettigheter og Konfliktløsing i kriser, katastrofer og krig" på Høyskolen i Buskerud. Hun har blant mye annet vært medlem i driftstyret til Buskerud Sentralsykehus i mange år og har de siste årene vært leder for Buskerud distriktskontor av Norges Røde Kors. I tillegg arbeidet hun i 1995-1996 på feltsykehus i Rwanda på oppdrag fra FN, og hun har også vært medlem av landsstyret i Arbeiderpartiet og hatt en rekke andre politiske verv lokalt, regionalt og nasjonalt. I tillegg har hun også vært hovedtillitsvalgt for hjelpepleiere i Buskerud og har også vært nasjonalt engasjert i samme organisasjon.

Gunnar Hjorth (født 1945)
er lege, spesialist i allmennmedisin og sekretær i stiftelsen. Han har hatt en rekke tillitsverv innenfor Den Norske Legeforeningen, vesentlig på fylkesplan og innenfor det allmennmedisinske miljø. Gunnar driver kursvirksomhet
for leger og annet helsepersonell, i tillegg til seminar og foredrag med fokus på AIDS, menneskerettigheter og miljøvern i Tanzania.

Ta gjerne kontakt dersom det er ønskelig med ytterligere informasjon eller foredrag.


Konto til "livsopphold"

Er det noen som ønsker å støtte oss til livets opphold er det nå opprettet en "livsoppholds-konto" for dette:
2270 21 26294