MENGENI BARNESKOLE

Mengeni Primary school ligger i Lyamrakana village, èn av åtte villager i Marangu. Det er en statlig barneskole med ca 300 elever og 11 lærere.
Skolen er gammel og forfallen, og ble bygget på slutten av 1940-årene.

Da stiftelsen sluttet å jobbe ved Marangu Hospital, ble noen av prosjektene våre avsluttet - de mest sykehusrelaterte. Mens de sterkeste og største prosjektene ble videreført og videreutviklet utenfor hospitalet.

Hovedprosjektene nå er altså;
1) HIV / AIDS,

2) Hygiene & Miljøvern
3) Internasjonale Menneskerettigheter (IHR)

Stiftelsen ville gjerne jobbe ut fra et konkret sted, og da ble det naturlig å velge denne skolen. Først og fremst ba skolen selv om samarbeid.
Et godt grunnlag, da dette ikke alltid  er vanlig – det å yte noe tilbake når man mottar støtte fra den vestlige verden. De ba om, og trenger:

1) Hjelp til bedre å ivareta elevene, da mange er foreldreløse, fattige og syke.
2) Hjelp til å videreutvikle lærerkunnskapene blant de 11 lærerne, for bedre å forstå deres jobb og rolle, samt faglig utvikling. De få lærerne er ”lettere” utdannet å ønsker å lære mer  for å gjøre en bedre jobb.
3) Hjelp til både å bygge og restaurere gamle bygninger.

ELEVENE
Det er de fattigste av de fattige som sender barna på statlige skoler.
Av skolens elever er det en stor andel foreldreløse, og også en stor en andel kronisk syke pga dårlig hygiene og mange er HIV positive,
endog noen med utviklet AIDS. Så når man ser på stiftelsens formålsparagraf og de tre hovedprosjektene er det nok å gjøre på denne skolen, samt at det er en fin mulighet til å følge opp unger fra barneskole og videre i oppvekst og utvikling. Stiftelsen er allerede i sving med oppfølging av flere barn mht helse, skolepenger, uniformer og eget ransel prosjekt.

LÆRERNE
Under Menneskerettighetsprosjektet /IHR (International Human Rights), legger vi prosjektet ”Stopp volden i skolen”, først og fremst at lærerne skal slutte å slå elevene. Kommunikasjon og forståelse med alternativer til konflikthåndtering er temaer på lærerkursene stiftelsen startet våren 2010 og vil fortsette med, med hjelp av norske lærere.

BYGNINGENE
Selve skolebygningene er slitte og nesten falleferdige. Toalettene gjorde at skolen måtte stenges høsten 2009 pga de elendige hygieniske forholdene som gjorde barna syke. Stiftelsen bygget nye toaletter og la inn vann til det nye bygget. Skolen har aldri tidligere hatt innlagt vann eller strøm. Toalettprosjektet er nå avsluttet og ble offisielt åpnet av ordføreren i april 2010. Dette har stiftelsen ført under ”Hygiene & Miljøvern”.
Tusen takk til alle norske givere som bidro til å realisere dette!


TOALETTANLEGG

SPISESAL OG KJØKKEN

Nå står restaurering av spisesal og kjøkken for tur. Håper glade givere både i Norge og andre land kan bidra også her. Ser man på bildene hvordan situasjonen har vært i flere år nå, forstår man godt hvor sårt tiltrengt dette er!

Til toppen