MARANGU 4H - "FØDSELHJELP" OG SAMARBEID


Stiftelsen var initiativtaker til etablering av 4H i Marangu, bestående av flere klubber i alle landsbyene. 4H aktivitetene fokuserer på de samme hovedoppgaver som er sammenfallende med våre prosjekter. 4H klubben og stiftelsen fokuserer på å ivareta den afrikanske kultur og kommunikasjon via dans og drama.4H ungdom jobber med ansvarlig selvstendighet gjennom fokus på utnyttelse av landbruk og naturens ressurser, for å danne grunnlaget for fremtidig uavhengighet og demokrati. Tanzania 4H ble stiftet i samarbeid og med hjelp fra Finland 4H.I Marangu kommune, som består av åtte landsbyer, er det 10-15 lærere som har Bachelor utdanning via et vellykket NORAD-prosjekt, basert ved Høgskolen i Hedemark. Flere av disse lærerne er meget aktive i stiftelsens prosjekter og involvert i 4H. Stiftelsen er dermed så heldig å
ha et samarbeid med studenter som kommer til Marangu i sin praksisperioder og underviser og deltar i aktivitetene til Marangu 4H.
Marangu 4H har også via stiftelsen søkt kontakt med Modum 4H (Norge). Det jobbes med et samarbeid om utveksling av erfaring, materiale, økonomisk støtte og ikke minst utveksling av ungdom til hverandres land/klubber.

Marangu 4H ble stiftet 8.april 2009. Det er nå etablert klubber i alle landsbyene. Vi har satset på ungdom fra 13-25 år. Den flotte offisielle åpningen/seremonien ble holdt ved naturskjønne Kinukamori Waterfalls, med treplanting, taler, dans, drama og flott musikk. Samtidig ble det også åpnet deres eget kontor, donert av vår stiftelse. Kontoret er en omgjort og fint oppusset 20-fot container.
Ungdommene er veldig opptatt av HIV/AIDS, det å bevare naturen på en best mulig måte, og det å lære mer om sine rettigheter, men også plikter. Det er en fryd å samle disse ungdommene for seminarer som går ut på læring og mestring av disse emnene.

Les utklipp fra "Daily News"
(engelsk).

Marangu 4H har også ungdommer som er såkalte ”drop-outs” fra skolen og har kommet litt skjevt ut i sine unge liv. De er blitt en ressurs i klubbene, da de nå sier de har fått nye sjanser i livet via 4H, og de holder fokus på kultur og informasjon via dramaoppsettinger og historiefortellinger. De er nå så trente og populære at de påtar seg oppdrag til for eksempel brylluper, konfirmasjoner, andre typer selskaper, markedsplasser og lignende og tjener noen shilling til eget livsopphold. Marangu 4H leder også an arrangermenter på den internasjonale AIDS dagen, hvor stiftelsen i flere år har laget en dags markering med informasjon, drama og sosialt samvær.Av store arrangementer holder også Marangu 4H en ungdomsfestival hvert år – i april. Dette samler masse ungdom og er en god markedsføring for 4H. Her er det en hel dag med sang, dans, drama og volleyballturneringer.

Les rapport fra arrangementet (engelsk)