Kilimanjaro Barn & Helse er en humanitær stiftelse
Fornøyde elever på Mengeni barneskole, hvor vi har startet varm-skolemat-prosjekt.
Dvs at alle 350 ungene får næringsrik og god mat hver dag!

Stiftelsen ble registrert i Brønnøysundregisteret 21.10.2004.

Stiftelsens formål er å yte bidrag til og drive bistands- og hjelpearbeid for barn og ungdom, samt drive helseopplysning blant lokalbefolkningen i Marangu provinsen i Tanzania. Stiftelsen skal også arbeide for å bedre levevilkårene for vanskeligstilte barn i dette området.

For å gi ditt bidrag til vårt arbeid, har vi en felles konto i Sparebank1 Modum for alle våre prosjekter.

Kontonr: 2270.14. 83506, Kilimanjaro Barn & Helse, v./Tone Ellefsrud.
IBAN: NO4322701483506, swift SPTRNO22

Denne kontoen kan vi disponere over internett. Ved å betale inn på kontoen kan disse benyttes direkte inn i våre prosjekter. Gi informasjon hvis bidraget ønskes brukt til et spesifikt prosjekt.

For ordens skyld nevnes at det totale beløp går uavkortet til prosjektene uten noen form for administrative kostnader til oss. Vi tillater oss allikevel å dekke inn faktiske kostnader til drift av stiftelsen.


Artikkel om miltbrann i "Tidsskrift for Den norske lægeforening".
Klikk for å lese artikkel


Rwanda rapport
The process of national reconciliation through conflict management.
Åpne som PDF

Årsrapporter
Årsrapport 2005
Årsrapport 2006
Årsrapport 2007
Årsrapport 2008
Årsrapport 2009
Årsrapport 2010
Årsrapport 2011
Årsrapport 2012
Årsrapport 2013
Årsrapport 2014
Årsrapport 2015


Kinukamori Falls and the Hall of Chagga Culture
www.kinukamorisafaris.com

Marangu hotel
l
Dersom du ønsker hotell i Marangu, vil vi anbefale å ta kontakt med Marangu hotell.
Dette er eneste hotellet i området med eget renseanlegg.
For mer info se: www.maranguhotel.com